ผลไม้อบแห้ง สูตรน้ำตาลปกติ

  • Fruity Aroma
  • Nutrition Value
  • Taste Different

มะม่วงอบแห้งแบบสไลด์ (สีธรรมชาติ)

1 kg.5 kg.

มะม่วงอบแห้งแบบสไลด์ (แต่งสีส้ม)

1 kg.5 kg.

มะม่วงอบแห้งแบบสไลด์ (แต่งสีเหลือง)

มะม่วงอบแห้งหั่นเต๋า 4-6 mm. (สีธรรมชาติ)

1 kg.5 kg.

มะม่วงพริกเกลืออบแห้ง (มะม่วงหยี)

1 kg.5 kg.

มะม่วงอบแห้งหั่นเต๋า 8-10 mm. (สีธรรมชาติ)

1 kg.5 kg.

แกนสับปะรดอบแห้งหั่นเต๋า 3-5 mm. (สีธรรมชาติ)

1 kg.5 kg.

แกนสับปะรดอบแห้งหั่นเต๋า 3-5 mm. (สีผสม)

1 kg.5 kg.

แกนสับปะรดอบแห้งหั่นเต๋า ขนาด 5-7 mm (สีธรรมชาติ)

1 kg.5 kg.

แกนสับปะรดอบแห้งหั่นเต๋า 8-10 mm. (สีธรรมชาติ)

1 kg.5 kg.

แกนสับปะรดอบแห้งหั่นเต๋า 8-10 mm (สีผสม)

1 kg.5 kg.

แกนสับปะรดอบแห้งแบบสไลด์ (สีธรรมชาติ)

1 kg.5 kg.