ผลไม้อบกรอบ

  • 100% Natural Fruit
  • No Sugar Added
  • No Preservative

มะม่วงอบกรอบ

1 kg.5 kg.

มะม่วงบดอบกรอบ

1 kg.5 kg.

ทุเรียนอบกรอบ

1 kg.5 kg.

ผงทุเรียนฟรีซดราย

1 kg.5 kg.

ขนุนอบกรอบ

1 kg.5 kg.

มังคุดอบกรอบ

1 kg.5 kg.

สับปะรดอบกรอบ

1 kg.5 kg.

มะพร้าวอบกรอบ

1 kg.5 kg.

กะทิอบกรอบ

1 kg.5 kg.

กล้วยอบกรอบ

1 kg.5 kg.

กล้วยทอดอบกรอบ

1 kg.5 kg.

ลำไยอบกรอบ

1 kg.5 kg.