ผลไม้อบกรอบ

  • 100% Natural Fruit
  • No Sugar Added
  • No Preservative

สตอเบอรี่อบกรอบ

1 kg.10 kg.

มะพร้าวอบกรอบ

1 kg.5 kg.

ทุเรียนอบกรอบ เกรด A,B

1 kg.5 kg.

ผงทุเรียนฟรีซดราย

1 kg.5 kg.

มังคุดอบกรอบ

1 kg.5 kg.

มะม่วงอบกรอบแบบหั่นเต๋า ขนาด 5×5 มม., 6×6 มม.

1 kg.8 kg.

มะม่วงอบกรอบ

1 kg.5 kg.

มะม่วงบดอบกรอบ

1 kg.5 kg.

สับปะรดอบกรอบแบบหั่นเต๋า ขนาด 5×5 มม.

1 kg.8 kg.

สับปะรดอบกรอบ

1 kg.5 kg.

กล้วยอบกรอบแบบหั่นเต๋า ขนาด 5×5 มม.

1 kg.8 kg.

กล้วยทอดอบกรอบ

1 kg.5 kg.