Retail Packaging

  • Convenient
  • Premium Product
  • Healthy Dried Fruit

“TAN TAN” Dried Mango [Ver.Thai]

100 g.

“TAN TAN” Dried Mango [Ver.Japan]

100 g.

“TAN TAN” Dried Mango [Ver.Korea]

80 g.

“TAN TAN” Dried Mango [Ver.China]

70 g.

“TAN TAN” Dried Lemon [Ver.China]

70 g.

“TAN TAN” Roasted Coconut Chips

40 g.

“TAN TAN” Freeze Dried Durian

20 g.

“TAN TAN” Freeze Dried Durian

60 g.

“TAN TAN” Freeze Dried Mango

20 g.

“TAN TAN” Freeze Dried Mango

60 g.

“TAN TAN” Freeze Dried Jackfruit

20 g.

“TAN TAN” Freeze Dried Jackfruit

60 g.